Disclaimer

Disclaimer voor www.fysiohellendoorn.nl en alle onderliggende pagina’s.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapiepraktijk Hellendoorn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fysiotherapiepraktijk Hellendoorn.

Fysiotherapiepraktijk Hellendoorn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig, onjuist of verouderd zijn, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Fysiotherapiepraktijk Hellendoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige
informatie die op websites staat waarnaar wij via links verwijzen.

Fysiotherapiepraktijk Hellendoorn biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://fysiohellendoorn.nl/ op deze pagina.

Reacties zijn gesloten.