Vergoedingen

Wees goed op de hoogte van de fysiotherapievergoeding in 2018!

Voor 2018 is het helaas niet meer mogelijk om over te stappen met uw zorgverzekering. Vanaf november zullen de zorgverzekeraars de premies voor 2019 bekend gaan maken. Houdt daarom onze site in die periode extra goed in de gaten.

Vergoedingen van fysiotherapie

Binnen de fysiotherapie is er een lijst met chronische aandoeningen:

Behandelingen hiervoor worden vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Deze kosten tellen mee voor het jaarlijkse eigen risico. De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen. Heeft u een aanvullend pakket* dan kunnen deze behandelingen hier geheel of gedeeltelijk uit vergoed worden.

Aandoeningen die niet op deze lijst staan worden vergoed uit het aanvullende pakket*.

Voor jongeren tot 18 jaar worden altijd 9 behandelingen vergoed uit het basispakket. Dit geldt voor zowel reguliere fysiotherapie als ook voor kinderfysiotherapie of andere specialistische behandelingen. Daarna kan dit nog een keer verlengd worden met 9 behandelingen. Als er dan nog verder behandeld moet worden kan dit vanuit de aanvullende verzekering* vergoed worden.

Bij chronische aandoeningen bij jongeren onder de 18 jaar is de vergoeding onbeperkt en hierbij geldt geen eigen risico.

De vergoeding voor manuele therapie is maximaal 9 behandelingen per jaar.

De vergoeding voor lymfe- en oedeemtherapie is afhankelijk van de diagnoscode. Meestal is dit een chronische indicatie en geldt dus de vergoeding zoals beschreven voor chronische aandoeningen.

De vergoeding van fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (etalage benen) is 37 behandelingen per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Deze kosten tellen wel mee voor het eigen risico.

Vanaf 2018 wordt fysiotherapie bij artrose van heup of knie 12 keer vergoed vanuit de basisverzekering. U moet dan wel een verwijsbrief hebben van uw behandelend arts.

Kijk op de site van Zorgwijzer als u meer wilt weten over de vergoedingen in de fysiotherapie. U vindt daar ook meer informatie over het eigen risico.

Helaas hebben we moeten vaststellen dat wanneer u met de zorgverzekeraar belt, u niet altijd de juiste informatie krijgt. Leg daarom altijd uw vraag ook bij ons neer. Wij zijn altijd bereid om verder helpen wanneer u er niet uitkomt.

* Het aantal vergoedingen uit het aanvullende pakket is persoonlijk en afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Reacties zijn gesloten.